Välkommen till VIAB Stallfönster

Vår konstruktion är lite annorlunda med en enklare lösning
som ger ett prisvärt fönster utan att ge avkall på funktion.

Vädring

Förzinkat fönsterbeslag i tre olika vädringslägen.

Glasruta

Färdigglasat vid leveransen med
2 st 3 mm glas. Glasrutorna är lätt demonterbara vid eventuell reparation, ingen kittning behövs.

Kulör

Inåtgående, underhängt och tillverkas av furu. Brunlasterat som standard. I annan kulör som tillval.

Hållbart

Bågens underdel, som är det mest utsatta stället för röta, består av eloxerad aluminium.

Teknisk data

Inåtgående
Brunlaserat som standard
Karmdimension 34 x 58 mm
Färdigglasat med 2 st 3 mm glas
Kitt- och stiftfria
Bågens underdel av aluminium
Kombinerat vädrings- och stängningsbeslag